Co znamená filtrační třída FFP u respirátoru?
FFP je zkratka z anglického Filtering FacePiece, v doslovném překladu filtrační obličejová maska, v českém prostředí spíše obličejová polomaska. Filtrační respirátory se skládají z masky a filtračního zařízení. Typ filtru určuje úroveň nabízené ochrany, například respirátory FFP1 jsou vhodné pro nízkoúrovňové prachové a vodní částice, zatímco FFP2 nabízí zvýšenou ochranu proti střední úrovni prachu, kapalné mlze a oleji. Respirátory vyhovující FFP3 se obvykle používají k vyšší úrovni filtraci např. prachu, biologických látek a azbestu. Je nutné také poznamenat, že respirátory FFP2 a FFP3 chrání uživatele před vdechováním kapének infekčních agens (viry, bakterie, plísně aj.).


Norma EN 149 definuje výkonnostní požadavky pro tři třídy filtračních polomasek: FFP1, FFP2 a FFP3.

Třída filtru Mez absorpce filtru * Vnitřní průnik
FFP1 Filtruje nejméně 80 % vzdušných částic (aerosolů) <22 %
FFP2 Filtruje nejméně 94 % vzdušných částic (aerosolů) <8 %
FFP3 Filtruje nejméně 99 % vzdušných částic (aerosolů) <2 %
* Mez absorpce filtru při průtoku vzduchu 95 l / min.

Respirátory FFP nechrání před páry a plyny.

Respirátor s filtrační třídou FFP1
Nejnižší třída respirátoru s označením FFP1 je určena pro ochranu proti netoxickému a nefibrogennímu prachu (krystalický oxid křemičitý - křemen, kristobalit nebo tridymit, ale také gama forma oxidu hlinitého). 

Používá se hlavně jako protiprachová ochrana, např. pro domácí kutily. 

Respirátor s filtrační třídou FFP1 filtruje minimálně 80 % aerosolů (vzdušných částic) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Představuje dostatečnou ochranu ve stavebnictví a potravinářství. Není vhodný ve zdravotnictví, kde mohou být přítomny bakterie a viry.

Respirátor s filtrační třídou FFP2

Střední třída respirátoru s označením FFP2 chrání uživatele proti pevným a kapalným zdraví škodlivým prachům, aerosolům a kouřům. 

Respirátor s filtrační třídou FFP2 filtruje minimálně 94 % aerosolů (vzdušných částic) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). 


Nejvyšší třída respirátoru s označením FFP3 chrání dýchací cesty uživatele proti infekčním a virovým onemocněním včetně koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19, fibrogenním a mutagenním látkám, azbestovému prachu a aerosolu do stupně koncentrace až 50xNPK/PEL.

Respirátor s filtrační třídou FFP3 je vhodný zejména ve zdravotnictví, průmyslu a potravinářství. Představuje vysokou ochranou nejen pro zdravotníky, ale také jednotlivce, kteří chtějí mít jistotu, že se nenakazí virovým nebo infekčním onemocněním např. při návštěvě lékaře, ale také při nákupech, ve veřejné dopravě nebo při výkonu pracovních povinností.

Respirátor s filtrační třídou FFP3 filtruje minimálně 99 % aerosolů (vzdušných částic) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). 

Jak vybrat správný respirátor?
Pokud si chcete být jisti, že kupujete nebo používáte opravdu kvalitní respirátor, měl by vyhovovat standardům (normám) a splňovat následující minimum:

Na respirátoru, který vyhovuje normě, musí být čitelně uvedena jeho třída spolu s názvem normy a jejím rokem vydání, včetně roku vydání normy odpovídající typu masky (EN 149) a třídy účinnosti (FFP1, FFP2, FFP3).
Na respirátoru a jeho obalu musí být uvedeno také označení CE s číslem oznámeného subjektu, který je odpovědný za sledování kvality výroby.

Někteří výrobci používají k identifikaci třídy masky navíc barevné označení pásku, norma EN 149 však žádné takové barevné kódování neurčuje a různí výrobci používají různá barevná schémata. Neřiďte se proto jen barevným označením.

Respirátory s výdechovými ventily chrání jen vás
U respirátoru, který má výdechový ventil, nemusí platit pravidlo „Můj respirátor chrání tebe, tvůj zase mě.“ Zde platí spíš pravidlo „Můj respirátor chrání jen mě, tvůj jen tebe.“ Důvodem je fakt, že vydechovaný vzduch putuje přes výdechový ventil, který uživateli sice umožňuje lepší dýchání, protože lépe odvádí vlhko a teplo, nicméně vydechovaný vzduch neprochází přes výdechový filtr, takže pokud je uživatel nakažený virem, vydechuje ho bez jakékoliv zábrany.

Chcete-li se chránit před virovými nemocemi, jako je COVID-19, vyvarujte se používání respirátoru s výdechovým ventilem bez filtrační vložky. Ten je vhodnější např. při práci s chemikáliemi (barvy, laky apod.). Filtruje vzduch při nadechování, ale ne při vydechování. Můžete však narazit na respirátor, který má ve výdechovém ventilu také filtr.

Pro ochranu před koronavirem zvolte raději respirátor FFP2 nebo FFP3 bez vzduchového ventilu. Nemáte-li jinou možnost, než použít masku s výdechovým ventilem, nasaďte si na spodní ventil roušku, ideálně z nanovlákna.


Autor: PharmDr. Simona Petrušková | zdroj: www.lekarnauhradeb.cz